Kurzy prvej pomoci


Od 15.októbra 2010 nadobudla platnosť Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci. Určuje minimálny štandard na materiálno-technické a personálne zabezpečenie kurzu a minimálny rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností pre účastníkov.

 Naša spoločnosť uskutočňuje kurzy, ktoré prebiehajú s naplnením podmienok Vyhlášky MZ SR č. 398/2010 o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci. Sme držiteľom akreditácie na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci č. Z16588-2017–OZdV.

 


TERMÍNY KURZOV PRVEJ POMOCI


Pravidelne pre Vás pripravujeme  kurz prvej pomoci zameraný na riziká pri vykonávaní pracovných činností. 

Ak máte záujem, prosím kontaktujte nás, prípadne nám zašlite vyplnenú záväznú prihlášku na kurz prvej pomoci. 

ponuka.jpg